Incepand cu 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 (GDPR). GDPR este o reglementare unica, direct aplicabila in toate statele membre ale Uniunii si inlocuieste Directiva 95/46/CE si, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Societatea noastra aplica o politica de confidentialitate si securitate a datelor cu caracter personal in stricta conformitate cu prevederile GDPR, iar ca parte a angajamentului nostru pentru respectarea drepturilor persoanelor ale caror date personale le prelucram, va transmitem mai jos informatii relevante privind modul, scopul, temeiul legal si durata pentru care va prelucram datele personale, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati si modul in care puteti sa exercitati aceste drepturi.

Începând cu data de 25 mai 2018, pentru a fi în măsură să vă furnizăm serviciile noastre, este necesar să obținem consimțământul dumneavoastră expres, sau sa prelucram datele personale in baza unuia dintre temeiurile legale enumerate de catre Regulament.
Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin date cu caracter personal se inteleg orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Societatea noastra inregistreaza numai informatiile cu caracter personal oferite voluntar de catre vizitator/utilizator/client, pentru care acestia si-au exprimat in mod expres consimtamantul. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor personale sunt reprezentate de:

Consimtamantul persoanei vizate;
Încheierea sau executarea contractelor incheiate cu noi;
Îndeplinirea unei obligații legale;
Interesele vitale;
Interesul public;
Interesul legitim.

Societatea poate prelucra date personale in considerarea unuia sau mai multe dintre temeiurile mentionate anterior, dupa caz. Consimtamantul expres pentru prelucrare este necesar numai atunci cand nu este aplicabil un alt temei dintre cele mentionate;

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Societatea noastra are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza utilizatorii / clientii.

Societatea noastra respecta dreptul la confidentialitate datelor fiecarei persoane care acceseaza site-ul, astfel cum este prevazut in cuprinsul Politicii de Confidentialitate afisata pe site.

Ce date cu caracter personal utilizam?

Atunci când navighezi pe site-ul nostru, cand te inregistrezi ca utilizator, când ne transmiți o solicitare pe e-mail sau ne contactezi în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, inclusiv prin intermediul chat-ului existent pe site-ul nostru, ne poti comunica una sau mai multe dintre următoarele date personale, dupa caz, pe care le colectăm direct de la tine, cum ar fi:

Numele și prenumele;
Adresa de e-mail;
Numărul de telefon;

De ce prelucram datele dumneavoastra?

Datele dvs personale pot fi prelucrate pentru unul sau mai multe dintre urmatoarele scopuri:

– transmiterea catre dvs. de mesaje de informare / comerciale / de marketing, privind activitatea societatii noastre si/sau a tertilor/colaboratorilor cu care societatea noastra are relatii comerciale sau de orice alta natura, la adresele dvs. de contact furnizate catre noi ( e-mail, telefon, sms, etc ), – inclusiv, dar fara a se limita la: (oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing, oportunitati de colaborare, etc. )
– pentru realizarea activitatilor desfasurate de catre noi, pentru clientii/ colaboratorii nostri, in vederea identificarii unei potentiale colaborari;
– in vederea evaluarii oportunitatii incheierii unui contract de colaborare / relatie de munca;
– in vederea încheierii sau executării unui contract dintre tine și noi, in scopul indeplinirii obiectului de activitate al societatii.
– transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in site, administrare, etc);
– statistici interne necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite si imaginii societatii/site-ului si pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promotii, functionalitati si servicii noi, precum si pentru a asigura buna functionare a site-ului si pentru a imbunatati performanta acestuia;

Putem face cunoscute aceste informatii colaboratorilor sai, pentru indeplinirea activitatilor mentionate mai sus.

De asemenea, daca ne-ati solicitat o oferta sau ati beneficiat de un serviciu sau daca ati fost colaborator al nostru, prelucram datele dumneavoastra pentru a va putea raspunde la solicitari si pentru a va furniza serviciul sau produsul respectiv, sau pentru a tine legatura pentru viitoare oportunitati de colaborare.

Vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul realizării obiectului nostru de activitate.

De asemenea, vă putem contacta ori de câte ori vom considera că o eventuala colaborare se potrivește cerintelor / competentelor dvs.

Ce vom face cu informațiile dvs.?

Datele dvs vor fi stocate in siguranta in cadrul societatii, conform politicilor privind prelucrarea si securitatea datelor, si utilizate in scopurile mentionate anterior.

De asemenea, pentru a putea atinge scopurile descrise mai sus, putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal furnizorilor de produse si servicii angajati in acest sens sau catre colaboratori ai nostri, precum:

– colaboratori / furnizori de servicii IT, in vederea administrarii bazelor de date si activitati adiacente;
– colaboratori ai societatii noastre, in vederea identificarilor si analizarii oportunitatilor de colaborare cu dvs;

In toate cazurile, dezvaluirea datelor dumneavoastra cu caracter personal este realizata in baza unui contract incheiat cu destinatarii datelor, prin care acestia se obliga sa utilizeze datele exclusiv in scopul in care le-au fost incredintate, sa respecte obligatia de confidentialitate si de asigurare a securitatii datelor, precum si sa respecte toate prevederile legislatiei in vigoare cu privire la protectia datelor cu caracter personal.
Societatea noastra nu vinde, nu transfera, nu dezvaluie si nu permite accesul la datale dumneavoastra cu caracter personal unor terti care nu au legatura cu activitatea sa.

Site-ul nostru poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale societati noastre. Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, societatea noastra neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

De asemenea, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea, putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal unor autoritati publice, daca acestea vor fi solicitate in baza unui temei legal (instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, politie, etc).

Cat timp prelucram datele dumneavoastra?

Pentru a va asigura o experienta cat mai personalizata in interactiunea cu noi, pastram datele dumneavoastra personale pentru o perioada de maximum cinci ani de la ultima dumneavoastra interactiune cu noi, cu exceptia cazurilor in care reglementarile legale aplicabile impun o perioada mai mare de stocare. Totusi, nu ne angajam sa pastram aceste date pentru intreaga perioada mentionata mai sus si putem sterge sau anonimiza datele dumneavoastra mai devreme.
Ce drepturi aveti si cum le puteti exercita?

Conform Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, UTILIZATORII/CLIENTII beneficiaza de urmatoarele drepturi:

Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

o Dreptul de retragere a consimțământului
o Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
o Dreptul de acces asupra datelor
o Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
o Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
o Dreptul la restricționarea prelucrării
o Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator
o Dreptul de a te opune prelucrării datelor
o Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
o Dreptul de a te adresa justiției
o Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere (http://www.dataprotection.ro/ ; tel: +40.318.059.211; +40.318.059.212 ; e-mail: anspdcp [at] dataprotection.ro )

Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul nostru, sau pe adresa de e-mail: contact@debitaresigravura.ro;

Pentru protejarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si a intereselor dumneavoastra, va putem solicita informatii suplimentare in scopul identificarii dumneavoastra.